Fundacja

Forum Inteligentnego Rozwoju

 

Celem ogólnym Fundacji jest rozwijanie sieci współpracy nauki z gospodarką i społeczeństwem, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych na rzecz inteligentnego rozwoju.

Cele
Fundacji

Fundacja wspiera rozwój badań i innowacji oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych, jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych. Jednym z priorytetów fundacji jest rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru promocji i upowszechniania wyników badań, prac rozwojowych i badań przemysłowych w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Fundacja skupia się na umacnianiu prestiżu oraz budowaniu pozytywnego i interesującego wizerunku polskiej nauki i prac B+R w przestrzeni wirtualnej. Jej działania zwiększą świadomość społeczeństwa o współczesnych polskich naukowcach i innowatorach i ich wpływie na nasze życie.

Rozwijanie

sieci współpracy nauki
z gospodarką

Wspieranie

przedsiębiorczości
i innowacyjności

Rozwój

innowacyjnej gospodarki
opartej na wiedzy

Zwiększenie

świadomości społeczeństwa
o współczesnych polskich
naukowcach i innowatorach

Umacnianie

prestiżu oraz budowanie pozytywnego i interesującego wizerunku polskiej nauki
i prac B+R

Edukacja

oraz popularyzowanie wiedzy wynikającej z badań naukowych
i
projektów rozwojowych

Videorelacja

 

Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2023

W dniach 19-20 października 2023 roku Uniejów gościł blisko 500 innowatorów pracujących nad przełomowymi badaniami naukowymi, innowacjami technologicznymi i społecznymi, które mają szansę zmienić nasze życie na lepsze. Prelekcje, power speeche, networking, bogata strefa wystawiennicza i wieńcząca całe wydarzenie gala, na której uhonorowano innowatorów świata nauki, biznesu i przemysłu. Kolejne edycje organizowanego od 2016 r. Forum Inteligentnego Rozwoju planowane są co roku.

Aktualności

Inicjatorzy fundacji

Centrum Inteligentnego Rozwoju

Centrum jest organizacją promującą innowacje i inteligentny rozwój w oparciu o najbardziej opiniotwórcze media w Polsce oraz organizowane wydarzenia gospodarcze, naukowo-technologiczne i wyróżnienia. Jest wiodącym wydawcą w mediach tradycyjnych i online dla sektora badawczo-rozwojowego. Rzecz o innowacjach, Rzecz o inwestycjach, goPL, Forum Inteligentnego Rozwoju, Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju, Nagroda Naukowiec Przyszłości to uznane na rynku narzędzia promocji innowacji, efektywnej komunikacji marek z odbiorcami i nawiązywania relacji z otoczeniem gospodarczym.

Eurokreator

Firma Eurokreator prowadzi ośrodek edukacyjny o nazwie Ilab PLUS, w którym realizuje szereg usług rozwojowych dla: klientów biznesowych (firm mikro, małych, średnich i dużych), sektora publicznego, uczelni wyższych, stowarzyszeń i organizacji branżowych (np. organizacji pracodawców, izb gospodarczych), instytutów badawczych.

Eurokreator T&C Sp. ZOO posiada w Krakowie własną, innowacyjną infrastrukturę szkoleniową- ilab PLUS. Wraz ze spółką zależną Eurokreator s.c., posiadającą certyfikat MSUES, realizuje programy rozwojowe dla swoich klientów. Swoją działalność skupia na realizacji następujących usług: identyfikacji potrzeb szkoleniowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz budowania strategii rozwoju dla firm, organizacji szkoleń i warsztatów, webinariów, kursów kwalifikacyjnych oraz walidacji wybranych kwalifikacji.

Kontakt

Fundacja Forum Inteligentnego Rozwoju

ul. Przemysłowa 13/1u
30-701 Kraków

 

KRS 0000940485

NIP 6793229277

REGON 52077138000000

kontakt@ffir.pl