Fundacja

Forum Inteligentnego Rozwoju

 

Celem ogólnym Fundacji jest rozwijanie sieci współpracy nauki z gospodarką i społeczeństwem, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych na rzecz inteligentnego rozwoju.

Cele
Fundacji

Fundacja wspiera rozwój badań i innowacji oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych uczelni wyższych, jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych. Jednym z priorytetów fundacji jest rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru promocji i upowszechniania wyników badań, prac rozwojowych i badań przemysłowych w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Fundacja skupia się na umacnianiu prestiżu oraz budowaniu pozytywnego i interesującego wizerunku polskiej nauki i prac B+R w przestrzeni wirtualnej. Jej działania zwiększą świadomość społeczeństwa o współczesnych polskich naukowcach i innowatorach i ich wpływie na nasze życie.

Rozwijanie

sieci współpracy nauki
z gospodarką

Wspieranie

przedsiębiorczości
i innowacyjności

Rozwój

innowacyjnej gospodarki
opartej na wiedzy

Zwiększenie

świadomości społeczeństwa
o współczesnych polskich
naukowcach i innowatorach

Umacnianie

prestiżu oraz budowanie pozytywnego i interesującego wizerunku polskiej nauki
i prac B+R

Edukacja

oraz popularyzowanie wiedzy wynikającej z badań naukowych
i
projektów rozwojowych

Videorelacja

Forum Inteligentnego Rozwoju Uniejów 2022

W dniach 6-7 czerwca 2022 roku Uniejów gościł ponad 300 innowatorów pracujących nad przełomowymi badaniami naukowymi, innowacjami technologicznymi i społecznymi – projektami przyszłości, które mają szansę zmienić nasze życie na lepsze. Dodatkowo ponad 300 osób śledziło nasze wydarzenie online. Kolejna edycja organizowanego od 2016 r. Forum Inteligentnego Rozwoju dobiegła końca.

Aktualności

Inicjatorzy fundacji

Centrum Inteligentnego Rozwoju

Centrum jest organizacją promującą innowacje i inteligentny rozwój w oparciu o najbardziej opiniotwórcze media w Polsce oraz organizowane wydarzenia gospodarcze, naukowo-technologiczne i wyróżnienia. Jest wiodącym wydawcą w mediach tradycyjnych i online dla sektora badawczo-rozwojowego. Rzecz o innowacjach, Rzecz o inwestycjach, goPL, Forum Inteligentnego Rozwoju, Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju, Nagroda Naukowiec Przyszłości to uznane na rynku narzędzia promocji innowacji, efektywnej komunikacji marek z odbiorcami i nawiązywania relacji z otoczeniem gospodarczym.

Eurokreator

Firma Eurokreator prowadzi ośrodek edukacyjny o nazwie Ilab PLUS, w którym realizuje szereg usług rozwojowych dla: klientów biznesowych (firm mikro, małych, średnich i dużych), sektora publicznego, uczelni wyższych, stowarzyszeń i organizacji branżowych (np. organizacji pracodawców, izb gospodarczych), instytutów badawczych.

Eurokreator T&C Sp. ZOO posiada w Krakowie własną, innowacyjną infrastrukturę szkoleniową- ilab PLUS. Wraz ze spółką zależną Eurokreator s.c., posiadającą certyfikat MSUES, realizuje programy rozwojowe dla swoich klientów. Swoją działalność skupia na realizacji następujących usług: identyfikacji potrzeb szkoleniowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz budowania strategii rozwoju dla firm, organizacji szkoleń i warsztatów, webinariów, kursów kwalifikacyjnych oraz walidacji wybranych kwalifikacji.

Kontakt

Fundacja Forum Inteligentnego Rozwoju

ul. Przemysłowa 13/1u
30-701 Kraków

 

KRS 0000940485

NIP 6793229277

REGON 52077138000000

kontakt@ffir.pl