Kontakt

Kontakt

Fundacja Forum Inteligentnego Rozwoju

ul. Przemysłowa 13/1u
30-701 Kraków

 

KRS 0000940485

NIP 6793229277

REGON 52077138000000

Kontakt

kontakt@ffir.pl

Podążaj z nami w jednym kierunku

Fundacja Forum Inteligentnego Rozwoju angażuje się w szereg działań promujących, wspierających i wdrażających projekty rozwojowe, w tym inicjatywy lokalne, regionalne i międzynarodowe.

Cele osiągamy poprzez współpracę i rozwijanie kompetencji osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych, aby wzmocnić bycie przewodnikami po świecie informacji, innowacji i nowych umiejętności. Wspieramy samorządy w rozwoju poprzez nowoczesną edukację.

Popieramy rozwój globalny, aktywność obywatelską, rozwijanie umiejętności poznawczych oraz szacunek dla lokalnych zasobów – przyrody, tradycji i doświadczeń. Te wartości są fundamentem naszej pracy. Tworzymy własne programy, które opieramy na badaniach, ekspertyzach oraz nowoczesnych metodach strategicznego planowania.