Minister Edukacji Patronatem Honorowym FIR 2024!

4.06.2024 | Forum Inteligentnego Rozwoju

Promocja innowacji, zmieniający świat pionierzy i ich wspaniałe dzieła

Promocja innowacji to nie tylko chwila uwagi i uznanie dla już wprowadzonych w życie rozwiązań, ale także ogromne wyróżnienie dla ich autorów, którzy swoją pasją i determinacją zmieniają świat na lepsze. Jednakże promocja innowacji ma także jedno ważne zadanie – zainspirowanie przyszłych liderów do wejścia w świat nauki i biznesu, do poszukiwania nowych rozwiązań i tworzenia innowacyjnych projektów.

Inspirowanie przyszłych liderów – Forum Inteligentnego Rozwoju zaprasza

Dlatego też temat kształcenia kolejnych pokoleń polskich innowatorów, pionierów i wizjonerów od zawsze był priorytetem podczas Forum Inteligentnego Rozwoju. Wnikliwe dyskusje i prezentacje, które odbywają się podczas tego wydarzenia, mają na celu zachęcenie młodych umysłów do poszukiwania nowych możliwości i rozwijania swojego potencjału. Każda edycja Forum gromadzi doświadczonych edukatorów i popularyzatorów nauki, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, inspirując kolejne pokolenia do podążania własną ścieżką.

Innowacyjne projekty na horyzoncie, 9. edycja Forum Inteligentnego Rozwoju pod patronatem Minister Edukacji

Dlatego z ogromną dumą chcemy ogłosić, że 9. edycja Forum Inteligentnego Rozwoju została objęta patronatem Ministra Edukacji. To ogromne wyróżnienie dla naszego wydarzenia, które pokazuje, że promocja innowacji i wspieranie rozwoju nauki są priorytetami dla polskiego rządu. Mamy nadzieję, że dzięki temu wsparciu będziemy mogli jeszcze skuteczniej promować idee innowacyjności i inspirować młodych ludzi do działania.

Wspierając rozwój nauki, Minister Edukacji objął patronatem 9. edycję Forum Inteligentnego Rozwoju

Forum Inteligentnego Rozwoju to nie tylko miejsce spotkań i wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim platforma, która ma na celu inspirowanie i motywowanie kolejnych pokoleń do stawania się liderami inteligentnego rozwoju. Dzięki wsparciu Ministra Edukacji możemy jeszcze skuteczniej promować idee innowacyjności i kształcić przyszłych liderów, którzy zmienią świat na lepsze. Jesteśmy przekonani, że innowacyjność i rozwój nauki są kluczowymi elementami budowania silnej i konkurencyjnej Polski, dlatego ciągle będziemy wspierać i promować te wartości.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami >
Zadzwoń tel.: +48 32 307 22 42