Prezentujemy pierwszych Laureatów Nagrody Naukowiec Przyszłości 2023

Program wizerunkowy ,,Naukowiec Przyszłości” z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem przedstawicieli polskiej nauki i działalności B+R.

Kto może zostać Naukowcem Przyszłości? Uczelnie, Instytuty Badawcze, Rektorzy i Dyrektorzy Instytutów oraz zespoły badawcze, naukowcy i kobiety nauki, które zmieniają świat. Czyli ludzie i instytucje, które mają realny wpływ na poziom polskiej nauki i jej rozpoznawalność wśród ogółu społeczeństwa. Kwestia upowszechniania i funkcji popularyzatorskiej jest kwestią kluczową dla naszych Laureatów. Wiedzą, że wybitne osiągnięcia w sferze B+R bez odpowiedniej promocji nie zawsze kończą się sukcesem.

,,My szukamy, odkrywamy, doceniamy i upubliczniamy przede wszystkim badania naukowe, których efekty mogą skutkować pozytywnymi zmianami w bliższej lub dalszej przyszłości. Nagrodzeni mają szansę zrewolucjonizować gospodarkę.”

Prezentujemy pierwszych Laureatów edycji 2023

Międzynarodowy Instytut Medycyny Translacyjnej Laureat Nagrody Naukowiec Przyszłości 2023 w kategorii Zespół badawczy przyszłości:

,,Rozpowszechnianie nowych idei i wyników prowadzonych badań jest doskonałym sposobem na komercjalizację nowych rozwiązań. Wchodzenie w interakcję z inwestorami, przedsiębiorcami lub jednostkami otoczenia biznesu zwiększa szanse na opatentowanie i wprowadzenie na rynek wyników pracy naukowca. Dzięki takiej kooperacji naukowiec może zyskać nowe, niezwykle cenne biznesowe doświadczenia, które będą kluczowe w procesie komercjalizacji. Z zainteresowaniem obserwuje jak zmienia się wizerunek polskiego naukowca, który opuszcza bezpieczne mury swojego laboratorium i prężnie wprowadza na rynek nowe, innowacyjne rozwiązania i coraz pewniej czuje się na polu biznesowym.” – Prof. dr hab. Krzysztof Marycz

Dr Katarzyna Janczak, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników. Laureatka Nagrody Naukowiec Przyszłości 2023 w kategorii Kobieta nauki, która zmienia świat:

,,Uważam, że naszym obowiązkiem, jako badaczy jest prowadzenie prac odpowiadających aktualnym potrzebom rynku i społeczeństwa, aktualnym trendom. Obserwacja otaczającego świata skłania nas do prowadzenia badań przyczyniających się do rozwoju cywilizacyjnego, ochrony zdrowia, środowiska, racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych etc. Kto, jak nie my badacze, ma być kompetentnym źródłem informacji. Prezentowanie wyników badań to konieczny obowiązek wobec „sponsorów” tych badań, którym w sposób pośredni jest społeczeństwo. Wyniki badań są ważne także dla przedsiębiorców, którzy dzięki temu mogą usprawniać procesy produkcyjne i poszerzać swój asortyment wypełniając nisze na rynku. Bardzo ważnym aspektem naukowca jest zdobywać wiedzę i ją praktykować, następnie przekazywać w sposób przystępny i zrozumiały dla odbiorców, którym ma posłużyć.”

Dr inż. Alicja Kowalczyk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Laureatka Nagrody Naukowiec Przyszłości 2023 w kategorii Kobieta nauki, która zmienia świat:

,, Społeczeństwo potrzebuje autorytetu. Przedstawienie go społeczeństwu jest niejako działaniem edukacyjnym, zwiększającym świadomość opinii publicznej w zakresie działań jakie ten autorytet prowadzi, nadzoruje czy promuje. Wystarczy spojrzeć, w jaki sposób zwiększa się sprzedaż wybranego produktu na rynku, kiedy o jego zaletach opowiada na przykład sławny artysta. A gdyby tak popularyzatorzy nauki promowali jej efekty poprzez wykorzystanie dobrze zbudowanego wizerunku samego badacza? Gdyby zaczęli promocję od samej sylwetki innowatora?  Im większy autorytet i większa rozpoznawalność badacza, tym większe zainteresowanie jego pomysłami i wynalazkami. Polskie społeczeństwo wciąż bardziej ceni jeszcze to, co zagraniczne niż własne, rodzime. Wynika to przede wszystkim ze zbyt małego nacisku na promowanie krajowych innowatorów i słabego wydźwięku medialnego sukcesów osiąganych przez polskich naukowców  na świecie.”

W kolejnych aktualnościach przedstawimy naszych kolejnych Laureatów. Jeżeli i Ty chcesz dołączyć do ich grona, zapraszamy do kontaktu z Głównym Organizatorem Nagrody – Fundacją Forum Inteligentnego Rozwoju!