PAIH Patronem Honorowym FIR 2024!

25.04.2024 | Forum Inteligentnego Rozwoju

Patronat Honorowy PAIH dla Forum Inteligentnego Rozwoju

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) wspiera przedsiębiorców w rozwoju i promocji biznesu. Pomaga polskim przedsiębiorcom, którzy nie mają jeszcze doświadczenia w handlu zagranicznym, doświadczonym eksporterom, szukającym możliwości wejścia na nowe rynki, polskim firmom inwestującym w kraju i poza jego granicami oraz zagranicznym inwestorom w Polsce.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu jako partner w promocji biznesu na arenie międzynarodowej

Nasze wydarzenie po raz kolejny będzie wspierane przez agencję rządową. PAIH objął Patronatem Honorowym 9. i 10. edycję Forum Inteligentnego Rozwoju, a to gwarantuje, że wartość merytoryczna naszego wydarzenia jest zbieżna z działaniami tej instytucji.

Jaką rolę pełni PAIH?

PAIH jest pierwszym punktem kontaktu dla eksporterów i inwestorów, działającym na kilkudziesięciu rynkach świata. Doradza bezpłatnie na rzecz rozwoju i promocji polskiej przedsiębiorczości. Należy do Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).

Jego misją jest zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Działa zarówno w Polsce, jak i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH).

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami >
Zadzwoń tel.: +48 32 307 22 42