#FundacjaRazemzDwujęzycznością

18 października 2023 r. zabije Uniejowskie serce dwujęzyczności! #BilingualFutureForum odbędzie się pod hasłem „Wspólny język, Wspólna przyszłość, Wspólny świat”.

W przeddzień 8. Forum Inteligentnego Rozwoju zapraszamy na wydarzenie skupione na edukacji językowej i jej wspieraniu na każdym szczeblu. To czas wymiany opinii, dzielenia się doświadczeniem i wzajemnej inspiracji. To moment, w którym dwujęzyczna przyszłość staje się teraźniejszością.

Dzielimy się tą informacją jako społeczność Fundacji Forum Inteligentnego Rozwoju.

Droga od pomysłu do skończonego dzieła jest zazwyczaj długa i niejednokrotnie kręta. Droga idei zmieniającej zastały paradygmat to dodatkowo droga pod górę. Ogrom wysiłku wkładany przez wiele osób, instytucji i jednostek samorządowych pomaga idei powszechnej dwujęzyczności pokonywać przeszkody, łamać stereotypy oraz zmieniać życie dzieci w całej Polsce i poza jej granicami. Bez zaangażowanych działaczy i pasjonatów, dwujęzyczność nadal zarezerwowana byłaby jedynie dla rodzin wielojęzycznych lub emigrujących, a dzięki wytrwałym promotorom staje się codziennością na co raz większą skalę.

Spotkanie, którego partnerem strategicznym jest firma Yellow House English, a partnerem medialnym sekcja „Rzecz o Innowacjach” jest unikalną platformą do komunikacji uczestników wokół tematu dwujęzyczności i powiązanych z nią badań, doświadczeń, narzędzi i procesów.

Podczas #BilingualFutureForum będziemy rozmawiać o wychowaniu w dwujęzyczości, wyzwaniach współczesnej edukacji, sposobach finansowania innowacji pedagogicznych czy wsparciu młodych obywateli.

Tytuł Ambasadora Dwujęzyczności stworzony został z myślą osobach, które głęboko rozumiejąc ideę powszechnej dwujęzyczności, każdego dnia dbają nie tylko o to, by istniała w coraz szerszym gronie, ale również o to, by stawała się rzeczywistością. Jest to jednocześnie forma podziękowania za wysiłek włożony w szerzenie tej idei, jak również uhonorowanie dokonań w zakresie jej wdrażania.

Punktem kulminacyjnym Bilingual Future Forum jest uroczysta gala wręczenia statuetek Ambasadora Dwujęzyczności przyznawanych przez kapitułę BFF.

Zapraszamy na stronę wydarzenia bfforum.pl