Minister Nauki objął patronatem honorowym FIR 2024

21.03.2024 | Forum Inteligentnego Rozwoju

Minister Nauki

Jesteśmy zaszczyceni, że Minister Nauki objął Patronatem Honorowym 9. i 10. edycję Forum Inteligentnego Rozwoju.

Nasze wydarzenie po raz kolejny zostało docenione i jest wspierane przez administrację rządową. Bardzo cieszy nas fakt, że wartość merytoryczna naszego wydarzenia jest zbieżna z działaniami Ministerstwa. Prezentujemy najważniejsze z nich:

Ministerstwo Edukacji i Nauki odpowiada za prowadzenie polityki państwa w obszarze oświaty i wychowania oraz nauki i szkolnictwa wyższego.

„Tworzymy i realizujemy programy edukacyjne oraz naukowe dostosowane do wyzwań współczesnego świata i zmieniającej się rzeczywistości. Naszym celem jest budowanie nowoczesnej szkoły, rozwijanie kompetencji przyszłości oraz zapewnienie wszystkim uczniom równego dostępu do edukacji wysokiej jakości. Dbamy o innowacyjny rozwój polskiej nauki i jej aktywną współpracę z gospodarką. Wspieramy naukowców w dążeniu do doskonałości naukowej, w rozwoju ich karier i prowadzeniu nowatorskich badań.”

Dlaczego Minister Nauki zdecydował się objąć patronatem honorowym dwa tegoroczne wydarzenia. 9. Forum Inteligentnego Rozwoju, które odbędzie się 20 cerwca w Gdańsku oraz  10. Forum Inteligentnego Rozwoju zaplanowane na 21-22 listopada w Uniejowie.

Przedstawiamy uzasadnienie decyzji Pana Ministra:

,,Forum jest kongresem projektów przyszłości – na konferencjach branżowych zostaną zaprezentowane projekty B+R oraz innowacje polskich naukowców i innowatorów. Wydarzenie stworzy możliwość identyfikacji możliwości komercyjnego wykorzystania wyników badań, wiedzy, technologii oraz kompetencji innowatorów. Będzie sprzyjało również identyfikacji i dyskusji na temat wzajemnych potrzeb oraz oczekiwań środowiska biznesowego, samorządowego, naukowego i społecznego.”

Podjęcie współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest dla nas szczególnie ważne, z punktu widzenia misji Forum Inteligentnego Rozwoju jaką jest promocja innowacji od etapu badań podstawowych, przez stosowane, przemysłowe, aż do ich wdrożenia w praktyce gospodarczej.

Z tego względu, oraz z uwagi na fakt, że od lat współpracujemy z uczelniami wyższymi i instytutami z całej Polski, patronat honorowy Ministra Nauki nad Forum Inteligentnego Rozwoju jest wyjątkowo nobilitujący i potwierdza renomę wydarzenia w środowisku naukowym, z czego jesteśmy niezwykle dumni.

To ogromne wyróżnienie dla naszej inicjatywy, która ma na celu promowanie innowacyjności i rozwoju w sektorze naukowym. Dziękujemy za wsparcie merytoryczne, które niewątpliwie przyczyni się do kolejnego sukcesu Forum Inteligentnego Rozwoju!

Zapraszamy na Forum Inteligentnego Rozwoju >